Einde van de woninghuurovereenkomst

Huurwetgeving voor contracten ondertekend vanaf 01/01/2019.

1. Eindigt het huurcontract na de duur of looptijd?

Hoofdverblijfplaats

Een huurovereenkomst eindigt niet automatisch op de einddatum van het contract. Daarvoor moet één van de partijen het huurcontract tijdig opzeggen per aangetekend schrijven. Zegt niemand de overeenkomst op? Dan wordt die verlengd.

 • Bij huurcontracten van 9 jaar mogen beide partijen de overeenkomst zonder opzeggingsvergoeding opzeggen:
  - De verhuurder 6 maanden voor de vervaldag
  - De huurder 3 maanden voor de vervaldag.
 • Zegt geen van beide partijen de huurovereenkomst op? Dan wordt die verlengd voor een periode van drie jaar.
 • Bij huurcontracten van 3 jaar of minder mogen beide partijen de overeenkomst zonder opzeggingsvergoeding opzeggen ten laatste 3 maanden voor de vervaldag. Anders krijgt de overeenkomst automatisch een looptijd van negen jaar.
 • Bij huurcontracten van meer dan 9 jaar mag de verhuurder de overeenkomst zonder opzeggingsvergoeding opzeggen ten laatste 6 maanden voor de vervaldag. Anders wordt de overeenkomst automatisch met 3 jaar verlengd.


Studentenhuisvesting

De huurovereenkomst eindigt automatisch op de einddatum die in het contract staat. De huur wordt nooit stilzwijgend verlengd.

2. Kan de huurder of verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig opzeggen?

Hoofdverblijfplaats

Huurder en verhuurder kunnen de overeenkomst tijdens de looptijd (per aangetekend schrijven) al opzeggen. Dan gelden er aparte regels per duur van de overeenkomst.

Bij huurcontracten van 9 jaar

Mag de verhuurder de overeenkomst voortijdig beëindigen:

 • Met opzeggingstermijn, maar zonder vergoeding: om zelf in de woning te gaan wonen.
 • Met opzeggingstermijn, na het derde huurjaar en zonder vergoeding:
  - Hij laat er familieleden in wonen.
  - Hij gaat de woning verbouwen, heropbouwen of renoveren.
 • Met opzeggingstermijn en -vergoeding, na de eerste of tweede huurperiode van 3 jaar.

 

Mag de huurder de overeenkomst altijd opzeggen zonder reden:

 • Met een opzegginstermijn van 3 maanden.
 • Met een opzeggingsvergoeding van
  - drie maanden huur als het huurcontract eindigt tijdens het eerste jaar.
  - twee maanden huur als het huurcontract eindigt tijdens het tweede jaar.
  - een maand huur als het huurcontract eindigt tijdens het derde jaar.           

 

Bij huurcontracten van 3 jaar of minder

De huurder mag de overeenkomst altijd opzeggen zonder reden:

 • Met een opzeggingstermijn van 3 maanden.
 • Met een opzeggingsvergoeding van
  - Anderhalve maand huur als het huurcontract eindigt tijdens het eerste jaar.
  - Een maand huur als het huurcontract eindigt tijdens het tweede jaar.
  - Een halve maand huur als het huurcontract eindigt tijdens het derde jaar.

 

Bij levenslange huurcontracten

De verhuurder kan de huurovereenkomst alleen voortijdig beëindigen als dat in de overeenkomst wordt bepaald.

De huurder mag de overeenkomst voortijdig opzeggen:

 • Met een opzeggingstermijn van 3 maanden.
 • Met een opzeggingsvergoeding van
  - drie maanden huur als het huurcontract eindigt tijdens het eerste jaar.
  - twee maanden huur als het huurcontract eindigt tijdens het tweede jaar.
  - een maand huur als het huurcontract eindigt tijdens het derde jaar.

 

3. Wat als verhuurder of huurder overlijdt?

Hoofdverblijfplaats

Het vervolg van de huurovereenkomst hangt af van wie overlijdt:

 • de verhuurder: er verandert niets.
 • de enige huurder: de overeenkomst eindigt automatisch op het einde van de tweede maand na het overlijden. De erfgenamen betalen dan de huur plus een vergoeding van een maand huur. Binnen die twee maanden mogen ze ook aangeven dat ze de overeenkomst willen voortzetten.


Soms zijn er geen erfgenamen. De verhuurder kan de vrederechter dan vragen om een curator aan te stellen. Die verkoopt de inboedel en geeft de opbrengst daarvan aan de verhuurder.

Studentenhuisvesting

Het vervolg van de studentenhuurovereenkomst hangt af van wie overlijdt:

 • de verhuurder: er verandert niets.
 • de huurder: de overeenkomst eindigt automatisch op de eerste dag van de maand na het overlijden

 

4. Wie moet instaan voor schade aan de huurwoning?

Hoofdverblijfplaats en studentenhuisvesting

Bij schade aan de verhuurde woning of studentenkamer, moet de verantwoordelijke de schade herstellen of vergoeden. Werd er aan het begin van de huurperiode geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt? Dan is de verhuurder in principe aansprakelijk.

Blijkt dat de huurder de schade heeft veroorzaakt, dan moet hij die herstellen of vergoeden.

Het is dus belangrijk om altijd een plaatsbeschrijving op te stellen. Dan is meteen duidelijk of de schade al bestond of niet. 

5. Wanneer wordt de huurwaarborg vrijgegeven?
 
Hoofdverblijfplaats

Op het einde van de huur krijgt de huurder de waarborg en de interesten terug, tenzij er schade of huurachterstal is. Een borgstelling loopt gewoon af. De financiële instelling mag de waarborg alleen met een schriftelijk bewijs terugstorten. Vraagt de verhuurder via de rechtbank een deel van de waarborg? Dan moet hij binnen het jaar na het einde van de huur naar de rechter stappen.

Als de verhuurder de huurwaarborg cash bijhoudt of op een eigen rekening heeft staan, moet hij niet alleen de huurwaarborg teruggeven, maar ook interesten.


Meer informatie in deze brochure.