NIEUWS

Woonkrediet tijdens de Coronamaatregelen

Wat met de afbetaling van je woonkrediet tijdens de Coronacrisis? Enkele dagen geleden kwamen de federale regering, de banksector en de Nationale Bank tot een akkoord: wie tijdens de Coronacrisis niet langer in de mogelijkheid verkeert om zijn hypothecair krediet af te lossen, kan uitstel vragen bij zijn bank mits enkele voorwaarden.

Particulieren met een hypothecair krediet die financieel getroffen zijn door het Coronavirus kunnen bij hun bank om uitstel van betaling vragen. De voorwaarden om afbetalingsuitstel te verkrijgen bij je bank zijn als volgt:

1. Je inkomen valt weg of is verminderd ten gevolge van Covid-19. Ook koppels komen hiervoor in aanmerking indien dit slechts van toepassing is op één van de twee.
2. Je mag niet over meer dan €25.000 financiële bezittingen beschikken, zoals spaargeld, aandelen, …
3. De hypotheek waarvoor je uitstel aanvraagt moet betrekking hebben op de eigen woning waarin je woont
4. Je mag op 01.02.2020 geen betalingsachterstand hebben gehad op diezelfde hypotheeklening. 

Enkele bijkomende details zijn:

  • Je kan maximaal 6 maanden uitstel van betaling krijgen, tot maximaal 30 oktober 2020. Dit wil zeggen dat als je je aanvraag nog voor 30 april 2020 doet, je je hypothecaire lening pas opnieuw zal moeten afbetalen na 30 oktober 2020. Doe je dit later dan 30 april 2020, dan zal je slechts van een kortere termijn van uitstel genieten, tot maximaal 30 oktober 2020. Let op: uitstel is geen afstel. Je zal dus maximaal 6 maand langer dan voorzien jouw hypothecair krediet moeten afbetalen. 
  • Het pauzeren van je afbetaling geldt voor het volledige bedrag, dit betekent dat je noch interesten, noch kapitaalaflossingen zal betalen. Maar let op: de interesten die tijdens deze 6 maanden (of toch de periode van uitstel) werden opgebouwd zullen achteraf verrekend worden, tenzij je als gezin minder dan €1700 netto per maand verdient.

Bovendien zullen banken geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het betalingsuitstel. Een groot vraagteken hieromtrent blijft nog wat er zal gebeuren met de schuldsaldoverzekering. 

Indien je aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, raden we je aan om contact op te nemen met jouw bank, zodat een afbetalingsplan op maat kan uitgestippeld worden. Heb je nog meer vastgoedvragen in verband met de Coronacrisis? Dan vind je hier misschien een antwoord of aarzel niet om contact met ons op te nemen!