NIEUWS

Vastgoedsector klaar voor gedeeltelijke herneming activiteiten vanaf 4 mei

De vastgoedkantoren in ons land kunnen vanaf 4 mei gedeeltelijk hun activiteiten hernemen. De kantoren effectief openen voor het publiek en plaatsbezoeken afleggen (B2C) zal pas vanaf 11 mei mogelijk zijn. Tot die conclusie komt CIB Vlaanderen na de Nationale Veiligheidsraad van 24 april.

 Heropstart B2C: 11 mei

De vastgoedkantoren B2C vallen onder fase 1b en kunnen op 11 mei starten! Dit betekent dus dat je op 11 mei, en niet vroeger je activiteiten op het terrein kan hervatten en je kantoor kan heropenen. De heropstart verloopt onder strikte voorwaarden, waarbij je zeker al de social distancing en de hygiënemaatregelen ten aanzien van personeel en klanten zal moeten naleven. De heropstart gebeurt in nauw overleg met de sector en de sociale partners. In tussentijd herinneren we eraan dat je kantoor gesloten moet blijven en dat fysieke plaatsbezoeken met particulieren nog steeds verboden zijn! Professionele verplaatsingen daarentegen zijn wel toegestaan (bv. waardebepalingen en het nemen van foto's en virtuele plaatsbezoeken voor zover dit contactloos kan gebeuren).
 

Heropstart B2B: 4 mei

De B2B-diensten, zoals kantoren die inzetten op vastgoed voor professionelen als bedrijfspanden en kantoorruimtes kunnen heropstarten vanaf 4 mei, wederom mits naleving van social distancing en de hygiënemaatregelen. De arbeidsorganisatie zal gebeuren via een algemene gids van goede praktijken die je hier kan raadplegen. De heropstart van zowel B2B als B2C zal in nauw overleg met de sector gebeuren alsook met de sociale partners.

De vastgoedmarkt in ons land ligt sinds de lockdown van 18 maart 2020 - waarbij enkel nog voorbereide dossiers afgewerkt mochten worden, maar geen nieuwe dossiers meer mochten opgestart worden – zo goed als stil. Mensen konden plots geen woning meer kopen of huren in ons land, wat tot tragische situaties op de woningmarkt leidde. “Maar nu moeten we er alles aan doen om vooruit te blikken en ons de komende week als sector optimaal voor te bereiden op onze relance. We zijn tot in de kleinste details voorbereid op deze herstart. We zullen van de komende week gebruikmaken om onze vastgoedmakelaars, hun personeelsleden maar uiteraard ook de consument te informeren over hoe we, mits in acht name van alle geldende maatregelen, de vastgoedactiviteiten kunnen hernemen.”