NIEUWS

Mag je een tweede verblijf opzeggen voor eigen gebruik?

Je bent eigenaar van een appartement aan zee (of in een stad) dat je verhuurt in het kader van de woninghuurwet. Je zou dat appartement nu zelf als tweede verblijf willen gebruiken. Hoe kan je dan de huurovereenkomst opzeggen?

Als je een woninghuurovereenkomst afsloot voor negen jaar, kan je die als verhuurder meestal opzeggen voor eigen gebruik. Maar moet je er dan zelf in gaan wonen of mag je het pand ook gebruiken als tweede verblijf?

Betrekken, niet bewonen

Opdat je de huur zou kunnen opzeggen voor eigen gebruik schrijft de wet voor dat je als verhuurder nadien het pand moet gaan ‘betrekken’. Je moet het met andere woorden niet zelf gaan bewonen. Je moet er ook je domicilie niet nemen. Het volstaat dat je er je tweede verblijf in neemt.

Je zou de huur ook kunnen opzeggen voor eigen gebruik om bepaalde familieleden toe te laten daar hun tweede verblijf in te houden. In de opzegbrief moet de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken vermeld worden evenals de graad van verwantschap die hij heeft met de verhuurder.

Twee jaar

Hou er wel rekening mee dat je na het einde van de huur binnen een termijn van een jaar het pand zelf moet ‘betrekken’. Je moet dit vervolgens doen gedurende tenminste twee jaar.

Schadevergoeding?

De verhuurder is op basis van deze opzeggingsgrond geen enkele vergoeding verschuldigd aan de uitgezette huurder, behalve als één van de voormelde voorwaarden niet nageleefd werd.