NIEUWS

Huren in tijden van corona: dit moet je weten

Het corona-virus doet heel wat vaste patronen vervallen en strooit, mede door de lockdown, roet in het eten bij de uitvoering van overeenkomsten. Ook bij woninghuurovereenkomsten geeft dat problemen. Hoe zorg je dat alles goed blijft lopen? Cplus zet voor jou enkele topics op een rijtje.

1. Moet je huur betalen?

We merken dat huurders wel eens een halve boodschap verstaan en onder het mom van overmacht de betaling van huurgelden staken tijdens de maanden van de lockdown. We gaan er nochtans van uit dat huurovereenkomsten in principe moeten worden nageleefd. Daarom is het bij betalingsmoeilijkheden aan te raden om samen rond de tafel te zitten om tot een oplossing te komen, door bijvoorbeeld een spreiding of uitstel van betaling toe te staan.

  
2. Maak je aanspraak op huurprijsvermindering?

In de dwingende huurwetgeving zijn er specifieke procedures voorzien om een huurprijsvermindering af te dwingen. Die zijn gelinkt aan bepaalde ogenblikken binnen de looptijd van je huurovereenkomst en aan een percentage van huurwaardevermindering. Dat geldt ook in coronatijden. Maar het is ten zeerste de vraag of de corona-crisis als oorzaak van huurwaardevermindering mag of kan worden aangemerkt.  Echter kan je ook samen met je verhuurder zelf iets overeen komen.

Niemand heeft natuurlijk om deze crisis gevraagd, huurder noch verhuurder. Afhankelijk van de context kan het galant zijn om een oplossing te zoeken op basis van solidariteit. Bijvoorbeeld voor een huurder die al jaren tijdig en correct betaalt en nu oprecht in de problemen komt. Dat zou kunnen resulteren in een huurkorting, een kwijtschelding van de betrokken maanden huur, een uitstel van betaling,…

3. Kan je je huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen

In principe moet je de opzegmodaliteiten respecteren zoals die in de huurwetgeving of de huurovereenkomst zijn voorzien en dus gelden. Het principe is dat je een huurovereenkomst van bepaalde duur niet voor het verstrijken van de duur eenzijdig kan opzeggen, behoudens een schadevergoeding, het respecteren van een opzegtermijn,...

Ook hier geldt dat heersende regels in corona-tijden van toepassing blijven en dat het aan jou en de verhuurder is om zelf te oordelen of een andere oplossing niet beter is voor iedereen (commerciële redenen, efficiëntie om procedureslag en nog verdere onnodige onkosten te vermijden,…). We sluiten wel niet uit dat vrederechters in een later stadium, als de huidige huurkwesties daar worden voorgelegd, een eventueel te strikte houding beoordelen als rechtsmisbruik, goede trouw,… Dit zal geval per geval worden beoordeeld.

4. Wat met bezichtigingen ter plaatse, plaatsbeschrijvingen en keuringen?

Diverse keuringen, zoals de controle van elektrische installaties, zijn intussen weer opgestart. Dat gaat uiteraard samen met een heel aantal richtlijnen om de veiligheid van de agent-onderzoekers en de huurders en verhuurders te garanderen. Zo is de woning bij voorkeur leeg en op voorhand goed geventileerd. Ook plaatsbezoeken en plaatsbeschrijvingen gaan weer door. Vastgoedmakelaars krijgen vanwege hun beroepsorganisatie duidelijke richtlijnen om deze activiteiten veilig te laten plaatsvinden. Zo wordt aangeraden om het plaatsbezoek te beperken tot twee personen, dat er geen deuren of voorwerpen worden aangeraakt, dat de woning vrij is tijdens het bezoek en je indien nodig in de tuin of in één specifieke ruimte blijft. Uiteraard gelden daarbij de basisvoorschriften van de overheid als vanzelfsprekend.