DIENSTEN

Rentmeesterschap

Heeft u geen tijd om het verhuurproces administratief op te volgen? Gebeurt het dat een indexatie of herinnering bij huurachterstand niet wordt doorgevoerd? Blijft u liever discreet op de achtergrond bij discussies met huurders? Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de huurwetgeving? Hoe zorgt u voor de periodieke onderhouden van de installaties van een gebouw? 

Ook familiair met deze vragen? Dan kunnen wij u zeker hierin bijstaan. C-plus is het voormalige Constales en is reeds meer dan 100 jaar actief op de Gentse vastgoedmarkt. Bij ons kan u rekenen op onze kennis, ervaring en uitgebreid netwerk om het beheer van uw vastgoed in goede banen te leiden.

Wat is een rentmeester eigenlijk?

Als rentmeester treden we op in naam en voor rekening van de eigenaar voor het beheer van zijn of haar eigendom of patrimonium. Dit is zeer uitgebreid en omvat zowel het administratief, bouwkundig, technisch als financieel beheer.

Kort gezegd streven wij een maximale ontzorging na van de lasten die uw vastgoedpatrimonium met zich meebrengt. U hoeft geen tijd noch energie meer te steken in het zoeken naar nieuwe huurders, het opvolgen van de huurinkomsten, het nodige te doen voor de conformiteit van uw woning en de noodzakelijke attesten... Wij nemen alle zorgen over zodanig dat u maximaal kan genieten van de vruchten van uw investering.

1. Administratieve opvolging

Voor elke klant en elk pand wordt er een administratief dossier opgesteld. We verzamelen en bewaren alle juridische documenten, attesten en contracten. Na het verhuurproces maken we alle juridische stukken op en zorgen voor de vervollediging van het dossier (waarborg, huurcontract, plaatsbeschrijving, brandverzekering, overname nutsvoorzieningen). Er wordt over gewaakt dat de huurders de huurovereenkomst correct naleven (storten van huurgelden, uitvoering van het verplicht periodieke onderhoud van installaties). Wij communiceren en sensibiliseren de huurder hierover.

Daarnaast vertegenwoordigen wij ook de eigenaar ten opzichte van derden en treden wij (indien nodig) in rechte op voor de eigenaar.

2. Technische opvolging

Wordt er een pand te huur gesteld, gaan we eerst en vooral na of deze conform is. Indien dit niet het geval is adviseren wij u welke renovaties zich opdringen en kunnen er, indien gewenst, offertes bij onze partners opgevraagd worden. Is de woning conform en verhuurbaar, dan registreren wij tijdens de bewoning elk technisch defect en wordt er ook een oplossing voor gezocht. Niet alleen dagdagelijkse problemen maar ook een jaarlijks controlebezoek behoort tot ons takenpakket. Wij zorgen ervoor dat u, als eigenaar, conform de huidige wetgeving die steeds strenger en ingewikkelder wordt, zorgeloos kan verhuren. 

3. Financiële opvolging

Wij volgen steeds correct en nauwkeurig alle financiële verrichtingen omtrent uw vastgoed(portefeuille) op. Als rentmeester zorgen we voor de huuropvolging, de jaarlijkse indexaanpassing, de uitbetaling aan leveranciers voor onderhoudswerken en/of herstellingen en stellen we de afrekeningen voor de huurders op. Per kwartaal ontvangt u hierover een uitgebreid rapport. 

Indien u nog vragen heeft over het rentmeesterschap, dan kan u ons steeds contacteren op info@c-plus.be of 09 221 51 20.