Rentmeesterschap

Rentmeesterschap

Heeft u geen tijd om het verhuurproces administratief op te volgen? Gebeurt het dat een indexatie of herinnering bij huurachterstand niet wordt uitgevoerd? Blijft u liever discreet op de achtergrond bij discussies met huurders? Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de huurwetgeving? Hoe zorgt u voor de periodieke onderhouden van de installaties van een gebouw? 

Ook familiair met deze vragen? Dan kunnen wij u zeker hierin bijstaan. C-plus is het voormalige Constales en is reeds meer dan 100 jaar actief op de Gentse vastgoedmarkt. Bij ons kan u rekenen op onze kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk om het beheer van uw vastgoed in goede banen te leiden.

Wat is een rentmeester eigenlijk?

Als rentmeester treden we op in naam en voor rekening van de eigenaar voor het beheer van zijn of haar vastgoed. Dit is zeer uitgebreid en kunnen we onderverdelen in het administratief, technisch en financieel beheer.

Wij streven hierbij een maximale ontzorging na van de lasten die uw vastgoedpatrimonium met zich meebrengt. U hoeft geen tijd noch energie meer te steken in het zoeken naar nieuwe huurders, het opvolgen van de huurinkomsten, opzoekingen uit te voeren voor de conformiteit van uw woning en de noodzakelijke attesten... Wij nemen alle zorgen over zodanig dat u maximaal kan genieten van de vruchten van uw investering.

1. Administratieve opvolging

Voor elke klant en elk pand wordt er een administratief dossier opgesteld. We verzamelen en bewaren alle juridische documenten, attesten en contracten. Na het verhuurproces maken we alle juridische stukken op en zorgen voor de vervollediging van het dossier (waarborg, huurcontract, plaatsbeschrijving, brandverzekering, overname nutsvoorzieningen).

Tijdens het verhuurproces wordt er over gewaakt dat de huurders de huurovereenkomst correct naleven (storten van huurgelden, uitvoering van het verplichte periodieke onderhoud van installaties, communicatie met huurders) en sensibilseren wij de huurders hierover.

Daarnaast vertegenwoordigen wij ook de eigenaar ten opzichte van derden en treden wij (indien nodig) in rechte op voor de eigenaar (inschakeling advocaat/deurwaarder, opvolging en verslaggeving van gerechtsdossiers).

2. Technische opvolging

Als rentmeester controleren wij regelmatig de staat van het gebouw en zorgen daarbij voor het nodige onderhoud.

Tijdens de verhuur wordt elk defect geregistreerd en wordt er gezorgd voor een gepaste oplossing. Indien herstellingen/kleine renovaties zich opdringen zorgen wij voor verschillende prijsoffertes en maken hier een vergelijk van. Elk schadegeval wordt behandeld en indien nodig opgevolgd met de verzekering.

Indien de woning niet conform is geven wij advies omtrent de nodige uit te voeren werk zodanig dat u een woning kan verhuren die aan alle kwaliteitsnormen voldoet. Wij volgen hiervoor de wijziging van de wet- en regelgeving op de voet op.

Ten slotte zorgen wij ook voor de opname en overdracht van de energiecontracten en zorgen wij voor een individuele afrekening hiervan naar de huurders toe.

3. Financiële opvolging

Wij volgen steeds correct en nauwkeurig alle financiële verrichtingen omtrent uw vastgoed op.

Als rentmeester zorgen we permanent voor de huuropvolging. Bij achterstal worden er diverse aanmaningen verstuurd en verzorgen wij het contact met de advocaat en de gerechtsdeurwaarder.

Naast de huurinkomsten voorzien wij ook de huuruitgaven zoals de uitbetaling aan leveranciers voor onderhoudswerken, herstellingen,…

Jaarlijks worden bepaalde kosten ( vb. van de gemeenschappelijke deln) ook doorgerekend aan de huurders en zorgen wij voor een correcte verdeling van deze kosten tussen huurders en eigenaar.

Een overzicht van deze financiële verrichtingen ontvangt u per kwartaal in een uitgebreid rapport.

Indien u nog vragen heeft over het rentmeesterschap, dan kan u ons steeds contacteren op info@c-plus.be of 09 221 51 20.