DIENSTEN

Patrimoniumbeheer

Heeft u geen tijd om het verhuurproces administratief op te volgen? Gebeurt het dat een indexatie of herinnering bij huurachterstand niet wordt doorgevoerd?
Blijft u liever discreet op de achtergrond bij discussies met huurders? Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de huurwetgevingg? Hoe zorg je voor de periodieke onderhouden van de installaties van een gebouw? 

Dan kunnen wij u bij C-plus hierin bijstaan. C-plus is het voormalige Constales en is reeds meer dan 100 jaar actief op de Gentse vastgoedmarkt. Bij ons kan u bogen op onze kennis, ervaring en uitgebreid netwerk om het beheer van uw vastgoed in goede banen te leiden.

Wat is een rentmeester eigenlijk?

Als rentmeester treden we op in naam en voor rekening van de eigenaar voor het beheer van zijn of haar eigendom of patrimonium. Dit is zeer uitgebreid zijn en omvat administratief, bouwkundig, technisch en financieel beheer.

Kort gezegd streven wij een ‘maximale ontzorging’ na van die de lasten van uw vastgoedpatrimonium met zich meebrengen.
U hoeft geen tijd noch energie meer te steken in het zoeken naar nieuwe huurders, het opvolgen van de huurinkomsten, het nodige doen voor de conformiteit en attesten... Wij nemen alle zorgen over zodanig dat u maximaal kan genieten van de vruchten van uw investering.

1. Administratieve opvolging

Voor elke klant en elk pand wordt er een administratief dossier opgesteld. We verzamelen en bewaren alle juridische documenten, attesten en contracten.
Na het verhuurproces maken we alle juridische stukken op en zorgen voor het vervolledigen van het dossier (waarborg, huurcontract, plaatsbeschrijving, brandverzekering, overname nutsvoorzieningen).
Er wordt over gewaakt dat de huurders de huurovereenkomst correct naleven (storten van huurgelden, uitvoering van het verplicht periodieke onderhoud van installaties) en communiceren en sensibiliseren de huurder hierover.

2. Technische opvolging

Wordt er een pand te huur gesteld, gaan we eerst na of deze conform is.
Indien dit niet het geval is, adviseren wij de klant en kunnen desgewenst offertes bij onze stielmannen opvragen en een budget opstellen.
Is de woning conform en verhuurbaar, dan registreren wij tijdens de bewoning elk technisch defect en wordt er ook een oplossing voor gezocht.
Zowel dagdagelijkse problemen maar ook jaarlijks controlebezoek behoort tot ons takenpakket.
Het zorgen dat de klant steeds conform de huidige wetgeving, die steeds strenger en ingewikkelder wordt, kan verhuren is onze grootste zorg.

3. Financiële opvolging

De huurinkomsten worden nauwkeurig opgevolgd.
Zodra er wanbetalers opduiken worden er aanmaningen verstuurd en wordt dit opgevolgd tot bij en na een advocaat.
Als rentmeester zorgen we voor de jaarlijkse indexaanpassing, keuren we (in overleg of bij volmacht) bepaalde facturen goed, zorgen we voor de uitbetaling aan leveranciers en stellen we de afrekeningen voor de huurders op.