DIENSTEN

Patrimoniumbeheer

Je hebt niet steeds de tijd om de verhuring administratief goed op te volgen? Je vergeet bijgevolg al eens een indexatie of herinnering bij huurachterstand door te voeren? Je blijft liever discreet op de achtergrond bij discussies met huurders? Het is moeilijk om juridisch up to date te blijven omtrent de huurwetgeving? Ook het (periodiek) onderhoud van het gebouw is niet echt aan jou besteed? Of je hebt gewoon andere prioriteiten waar je liever je kostbare tijd en energie aan besteedt…

Dan ben je bij C-plus aan het juiste adres. C-plus heette vroeger Constales en bestaat ondertussen reeds meer dan 100 jaar. Bij ons kan je rekenen op onze kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk om het beheer van jouw vastgoed in goede banen te leiden.

Wat doet een rentmeester eigenlijk?

Als rentmeester treed je op in naam en voor rekening van de eigenaar voor het beheer van zijn eigendom. Dit kan zeer uitgebreid zijn en omvat administratief, bouwkundig, technisch en financieel beheer.

Kort gezegd streven wij een ‘maximale ontzorging’ na van jouw vastgoedpatrimonium. Als eigenaar hoef je geen tijd en energie meer te steken in het opvolgen van je huurinkomsten, het zoeken naar nieuwe huurders, het opvolgen van herstellingen…. Wij nemen alle zorgen uit handen zodanig dat je maximaal kan genieten van uw investering.

1. Financiële opvolging

Wij volgen de huurinkomsten dagdagelijks op. Bij wanbetaling worden aanmaningen verstuurd en wordt het dossier nauwkeurig opgevolgd (tot eventueel bij en na de advocaat). Als rentmeester zorgen we voor de jaarlijkse indexaanpassing, keuren we bepaalde facturen goed, zorgen we voor de uitbetaling aan leveranciers en maken we afrekeningen voor de huurders op.

2. Technische opvolging

Wij registreren en beantwoorden elk technisch defect en zoeken naar een oplossing. Kleine of grote (indien gevolmachtigd) werkzaamheden worden opgevolgd. Niet alleen dagdagelijkse problemen maar ook een jaarlijks controlebezoek behoort tot ons takenpakket. Zo volgen wij het onderhoud van uw CV op, van sanitaire installaties… Ook langetermijninvesteringen worden voorgesteld en besproken, zodanig dat u steeds conform de huidige wetgeving verhuurt, die steeds strenger en strenger wordt.

3. Administratieve opvolging

Voor elk nieuw pand wordt een administratief dossier opgesteld. Wij houden alle juridische documenten, attesten en contracten voor u bij. Indien het pand te huur komt dan zorgen wij voor een strenge huurselectie met feedback. Wij maken alle juridische stukken op en controleren de aanwezigheid ervan (huurcontract, plaatsbeschrijving, huurwaarborg, brandverzekering…). We waken over de correcte nalevering van de huurovereenkomst (betalingen, uitvoering verplicht periodiek onderhoud van installaties) en zorgen voor de communicatie met de huurder.